Ilmatiiviysmittaus


Ilmatiiviysmittauksissa käytämme Retrotec 5000/QE4 laitteistoja.

Tiiviysmittaus on ainetta rikkomaton mittausmenetelmä, jolla selvitetään rakennuksen vaipan ilmanvuotoluku q50, 50 pa paine-erolla ali- ja ylipaineessa. Mittaus suoritetaan SFS-EN ISO 9972:2015 standardin mukaan. 

Pientalossa erinomainen arvo on  ≤ 1,0 m3/h m2, normaali noin 3,0 m3/h m2 ja heikko ≥ 8,0 m3/h m2. Vastaavasti kerrostalossa erinomainen arvo on  ≤ 0,5 m3/h m2, normaali noin 1,5 m3/h m2 ja heikko ≥ 4,0 m3/h m2. 

Tiiviysmittauksella voidaan varmistaa laadukas rakentaminen. 

Uudisrakennuksessa mittauksen voi jo suorittaa, kun vaipparakenne ja vaipparakenteeseen tulevat läpiviennit on asennettu, mutta sisäpinnoitukset on vielä tekemättä. Tällöin voidaan helposti korjata havaitut ilmanvuotokohdat.

Kysy tarjousta tiiviysmittauksesta, olipa kohde uusi tai vanha!