Kuntotarkastus

Kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista aistienvaraisen ja rakennetta rikkomattomin menetelmin.


Talotekniikka arvioidaan näkyviltä osilta sekä iän ja käyttäjiltä saatavan informaation perusteella. Kuntotarkastuksessa käydään kohteesta läpi kaikki rakenteet, tilat ja rakennusosat sopimuksen mukaisessa laajuudessa.


KYSY TARJOUSTA KUNTOTARKASTUKSESTA!