Kosteuskartoitus

Kosteuskartoituksen tavoitteena on selvittää tilan, rakenteen ja rakenneosan kosteustilanne, mahdollisen kosteusvaurion olemassaolo, kosteusvaurioriskit sekä mahdollinen korjaustarve.


Kosteuskartoitus tehdään pääosin aistienvaraisesti ja rakenteita rikkomattomin menetelmin. Rakennetta rikkomattomalla menetelmällä ei voida havaita rakenteiden sisäisiä piileviä vaurioita, ellei niistä ole tarkastushetkellä pintakosteuden tunnistimella tai muulla tavalla aistittavaa tai rakenteiden pinnalla näkyvää vaurioita. Edes rakenteita avaamalla ei voida saada täydellistä varmuutta rakenteiden kunnosta, tekemättä laajoja ja kattavia rakenteiden purkutöitä. Tämän takia epäilyttävissä tapauksissa tulee aina tehdä lisäselvityksiä tai kuntotutkimuksia.


Kosteuskartoituksesta tehdään aina kirjallinen raportti.

 

KYSY TARJOUSTA KOSTEUSKARTOITUKSESTA!