Radonmittaukset

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (n:o 944/92) mukaan asunnon huoneilman radonpitoisuus ei saisi ylittää arvoa 400 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m3). Uusi asunto tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuus ei ylittäisi arvoa 200 Bq/m3. Radonpitoisuuden mittaus tulisi tehdä marraskuu alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana, kun ulko- ja sisälämpötilaero on suurimmillaan.

Rakennuspalvelu Ketolainen Oy suorittaa yhteistyössä Suomen Radonhallinta Oy:n kanssa radonmittauksia Pohjois-Karjalan maakunnan alueella.

Tilaa radonmittaukset: suomenradonhallinta.fi

tai suoraan Pohjois-Karjalan alueelle p.0400-672 588.